form of verbs
Form of Verbs
Present Form Meaning Past Form Past Participle
awake hişyar awoke awoken
bear hirç bore born
bear hirç bore borne
abide debirandin abode abode
arise çêbûn arose arisen
be be was been
draw xetkirin drew drawn
do çi did done
fight şer fought fought
eat xwarin ate eaten
drive ajotin drove driven
drink vexwarin drank drunk
dig kort dug dug
beat lêdan beat beaten
become bûyin became become
bid pêşnîyar bid bid
begin destpêkirin began begun
bind bihevgirêdan bound bound
find dîtin found found
fly mêş flew flown
forget jibîrkirin forgot forgotten
forgive lêborîn forgave forgiven
bite devlêkir bit bit, bitten
blow nepixandin blew blown
come hatin came come
choose helbijartin chose chosen
break şikesta broke broken
behold va ye beheld beheld
sit rûniştin sat sat
sink cilşo sank sunk
sing stran sang sung
shine birq shone shone
shake rijandin shook shook
see dîtin saw seen
get stendin got got,gotten
go çûyin went gone
give dayin gave given
grow mezinbûn grew grown
run rev ran run
ring qulp rang rung
hide veşartin hid hid,hidden
hang aliqandin hung hung
hold rawestan held held
know zanîn knew known
lie derew lay lain
mistake şaşî mistook mistaken
ride rêwîtî rode ridden
slay dukuje, slew slain
speak axaftin spoke spoken
spin hûnîn spun spun
stand serpêsekinîn stood stood
write nivîsîn wrote written
win serkeftin won won
wear hilgirtin wore worn
wake hişyarbûn woke woke
steal dizîn stole stolen
stick dar stuck stuck
swear nifirkirin swore swore
swim ajnêkirin swam swum
take wergirtin took taken
tear hêsir tore torn
sting pêvedan stung stung
throw avêtin threw thrown
chide chide chid chid
cleave neynim, clove,cleft cloven,cleft
cling himbêzkirin clung clung
spring bihar sprang sprung
smite lêxin smote smitten
slide şemitîn slid slid
tread tread trod trodden
swing hejandin swang swung
strive xwestin strove striven
string ben strung strung
shrink hedimîn shrank shrunk
lead gûlle led led
grind ardkirin ground ground
freeze qerisandin froze frozen
forsake dev ji forsook forsaken
fling niç lê flung flung
wring bizmarên wrung wrung
wind ba wound wound
weave tevnkirin wove woven
bet şertgirî bet bet
cast avdan cast cast
cost nirx cost cost
cut birrîn cut cut
hit lêxistin hit hit
hurt birîndar hurt hurt
let berdan let let
put raxistan put put
rid rid rid rid
set danîn set set
shed nemes shed shed
split qelişandin split split
shut girtin shut shut
thrust paşę thrust thrust
spread belakirin spread spread
burst teqīn burst burst
abuse nebaşkaranî abused abused
abolish rakirin abolished abolished
avail Ewsedê availed availed
attract sorkirin attract attract
appoint navkirin appointed appointed
apply bikaranîn applied applied
approve destûrdan approved approved
accept baweranîn accepted accepted
accompany hevalrêtîkirin accompanied accompanied
acquire kirrîn acquire acquired
annoy xûlîkirin annoyed annoyed
alter gûherrandin altered altered
aim armanc aimed aimed
add lêzêdekirin added added
adapt lihevanîn adapted adapted
attack êriş attacked attacked
assure sîxortekirin assured assured
ask pirsîn asked asked
ascend lêsiwarbûn ascended ascended
agree qebûlkirin agreed agreed
advise şêwirîn advised advised
adopt xwerezarokgirtin adopted adopted
bend xwarkirin bent bent
believe bawerîn believed believed
behave xwenîşandan behaved behaved
beg parsêkirin begged begged
bleed xwînbûn bled bled
bring anîn brought brought
charge biha charged charged
cheat xapandin cheated cheated
compare mûqayesekirin compared compared
build avakirin built built
burn birîna şewatê burnt burnt
buy kirrîn bought bought
call bang called called
cry girîn cried cried
deliver şandin delivered delivered
debar debar debarred debarred
deal bazirganî dealt dealt
dare dare dared dared
catch girtin caught caught
cook aşbaz cooked cooked
creep diçfi crept crept
change gûherrandinî changed changed
complain gilîkirin complained complained
compose helbestan, composed composed
convict girtîya sucdar convicted convicted
cure derman cured cured
decide biryardan decided decided
dedicate şabaşkirin dedicated dedicated
hear gûhdarkirin heard heard
hate nifret hated hated
have hebûn had had
hang aliqandin hanged hanged
demand xwestin demanded demanded
deny înkarkirin denied denied
depend pêvgirêdan depended depended
destroy wêrankirin destroyed destroyed
gather civandin gathered gathered
gaze dinerin, gazed gazed
flee fled fled
feel hiskirin felt felt
feed êm fed fed
determine binavkirin determined determined
deviate jêveqetîn deviated deviated
die mirin died died
dream xewn dreamt dreamt
divide parkirin divided divided
inform agahdayin informed informed
inspire eyankirin inspired inspired
introduce derbaskirin introduced introduced
embellish embellish embellished embellished
enter derbasbûn entered entered
expressed expressed expressed
maintain lênerrîn maintained maintained
marry zewicîn married married
make kirin made made
insist liserekinîn insisted insisted
invade bîrketin invaded invaded
invite ezimanden invited invited
involve linavketin involved involved
lose windakirin lost lost
look dîtinî looked looked
like çawa liked liked
light sivik lighted lighted
lie derew lied lied
joke henek joked joked
keep didesthiştin kept kept
kill kûştin killed killed
kneel biçogçûn knelt knelt
laugh ken laughed laughed
lend deynkirin lent lent
leave terikandin left left
learn fêrbûn learnt learnt
lead gûlle led led
lay danîn laid laid
owe deyn owed owed
order emir ordered ordered
omit berdan omitted omitted
occur borîn occurred occurred
observe şopgirtin observed observed
open vekirî opened opened
occupy rûniştin occupied occupied
pray dûakirin prayed prayed
punish kişîn punished punished
play bazî played played
pay diravdanî paid paid
preside presided presided
prevent bergirtin prevented prevented
negotiate dozkirin negotiated negotiated
mow gîhaçinîn mowed mowed
move barkirin moved moved
mix lihevxitin mixed mixed
mend serrastkirin mended mended
meet lihevrasthatin met met
mean dilxerab meant meant
manage rêvebirin managed managed
prepare amadekirin prepared prepared
preserve parastin preserve preserved
pretend bervedanîn pretended pretended
proceed pêşçûn proceeded proceeded
prohibit qedexekirin prohibited prohited
reject refzkirin rejected rejected
rehabilitate Rehabîlîte rehabilitated rehabilitated
refuse refzkirin refused refused
refund şûndadanî refunded refunded
recover dîsadîtin recovered recovered
propose pêşnîyarkirin proposed proposed
prosecute şopajotin prosecuted prosecuted
prove delîlkirin proved proved
persist li sersekinîn persisted persisted
realize bicîanîn realized realized
raise bilindkirin raised raised
receive wergirtin received received
reach gîhaştin reached reached
read xwendin read read
quarrel şer quarrelled quarrelled
say gotin said said
sew dirûn sewed sewed
seek lêgerrîn sought sought
remind bîranîn reminded reminded
remit jêberdan remitted remitted
return vegerr returned returned
respond bersivdan responded responded
rob şêlandin robbed robbed
repair pîne repaired repaired
reply bersiv replied replied
rescue rizgarî rescued rescued
swell werimîn swelled swelled
sell firotin sold sold
sweep maltin swept swept
send şandin sent sent
shoot gûleberdan shot shot
spoil delalîkirin spoiled spoiled
sleep xew slept slept
show rêdan showed showed
sow Beraz sowed sowed
stay mayin stayed stayed
spend xerckirin spent spent
work kar worked worked
wish xwestek wished wished
wait payin waited waited
warn gazîgîhandin warned warned
smile kenn smiled smiled
smell bîn smelt smelt
teach hînkirin taught taught
want xwestin wanted wanted
walk gerrik walked walked
visit serdan visited visited
vanish wendabûn vanished vanished
tell gotin told told
think ponijîn thought thought
travel gerrîn travelled travelled
tremble cirrifandin trembled trembled
utter bi bêbextî uttered uttered
unite yekkirin united united
twinkle Twinkle twinkled twinkled
treat dermankirin treated treated
bend xwarkirin bent bent
breed nîjad bred bred
clothe lebaslêkirin clothed clothed
gird girêde girded,girt girded,girt
hew hew hewed hewed
lean paldan leant leant
load gazîname loaded loaded
melt helandin melted melted
rend cilê rent rent
spell sihêr spelled,spelt spelled,spelt
knock lêdan knocked knocked
repeat dûbare repeated repeated
pick çengel picked picked
join bihevgirêdan joined joined
clean pak cleaned cleaned
match wekwî matched matched
offer pêşnîyar offered offered
plunge keftina plunged plunged
watch seet watched watched
slip derpê slipped slipped
chatter chatter chattered chattered
shock hûrmik shocked shocked
shook shooked shooked
affect raydakirin affected affected
last dawîn lasted lasted
plan pîlan planned planned
expose sekinandin exposed exposed
tip bexşîş tipped tipped
need lazimî needed needed
suit qat suited suited
fold pêçan folded folded
decorate xemilandin decorated decorated
disappear wendabûn disappeared disappeared
plough hesinê cot ploughed ploughed
ban qedexe banned banned
protect parastin protected protected
reproduce nuvekirin reproduced reproduced
contain bêdengman contained contained
stretch dirêjkirin stretched stretched
notice nivîsk noticed noticed
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links